CÁC ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC GẶP MẶT TÂN BINH LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ 2020

Hiện nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức gặp mặt tặng quà, động viên tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020

 Lãnh đạo xã Cẩm Giàng tặng quà cho các tân binh

Năm 2020, huyện có 118 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, tham gia nghĩa vụ quân sự là 97 thanh niên, Công an 21 thanh niên.  Đây là những thanh niên ưu tú, có trình độ PTTH, một số thanh niên có trình độ cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật cao. 

 Lãnh đạo xã Nguyên Phúc tặng quà cho các tân binh 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các địa phương phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ, đồng thời tặng quà, phát quân trang cho các tân binh. Các tân binh vinh dự lên đường nhập ngũ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và nhà nước giao phó, tiếp bước truyền thống vẻ vang của cha anh, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc./.