Bồi dưỡng nhiệp vụ công tác Đảng

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng huyện ủy Bạch Thông tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho học viên là Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trên địa bàn.

Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản liên quan đến 6 chuyên đề: Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; Nhiệm vụ của các Chi ủy và công tác Bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng, Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật; Công tác vận động nhân dân của chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kỹ năng, phương pháp công tác cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong việc tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của Chi bộ góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh./.