BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

Ngày 21/11/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 124 học  viên là Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở. Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các học viên cần thực hiện tốt quy định của lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi thảo luận trực tiếp với giảng viên để lớp học đạt kết quả tốt nhất. Đồng chí mong rằng, sau lớp bồi dưỡng này sẽ giúp các đồng chí nắm vững những kiến thức cơ bản, nguyên tắc, phương pháp, quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, từ đó nâng cao nghiệp vụ công tác, vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị, cơ sở.

 Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian một ngày, các học viên được nghiên cứu về: Quy định số 22- QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02 – HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22 -QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 534 – QĐ/UBKTTW ngày 12/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành các quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 69 – QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tại lớp bồi dưỡng cũng thực hành phương pháp tiến hành đối với một cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm triển khai một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thảo luận, thống nhất chung phương pháp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm giúp cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở có điều kiện trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Hoàng Sim