BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO PHỤ NỮ

Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn cho trên 90 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng Hội LHPN các xã, thị trấn.

 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho phụ nữ

Tại lớp bồi dưỡng, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ được bồi dưỡng lý luận về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tìm hiểu về hệ thống chính trị Việt Nam; tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện; kiến thức về phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ của Hội Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027; phương pháp và kỹ năng của cán bộ Hội ở cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở. Đồng thời áp dụng vào thực tiễn đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao năng lực, kỹ năng vận động phụ nữ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Đào Kiên