BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG GIẢM NGHÈO CHO CÁN BỘ HỘI CÁC CẤP

Chiều ngày 22/11/2022, tại nhà văn hoá xã Quân Hà, Hội nông dân Việt Nan, Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội nông dân huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền giảm nghèo cho các bộ Hội các cấp làm công tác truyền thông.

 Lớp bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền giảm nghèo.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 học viên là Phó chủ tịch Hội nông dân, chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên nông dân làm công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở tại các xã Quân Hà, Tân Tú, Lục Bình, Vi Hương, Nguyên Phúc, Cẩm Giàng và thị trấn Phủ Thông. Trong thời gian bồi dưỡng các học viên được giới thiệu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo; hoạt động thông tin cơ sở và hướng dẫn cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở, một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động thông tin truyền thông; hướng dẫn cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông ở cở, một số kỹ năng vận hành, khai thác, bảo dưỡng, khắc phục những hư hỏng cơ bản của các thiết bị dùng cho công tác thông tin, truyền thông.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên tiếp thu những kiến thức cơ bản về công tác giảm nghèo bền vững; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong sinh hoạt chi Hội, hiểu rõ hơn về quy định, quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, không để bỏ sót đối tượng. Đồng thời, nâng cao năng lực thực hiện các chương trình giảm nghèo, giúp hội viên, nông dân thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo./.

Ngọc Diệp