Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4

Sáng ngày 15/9/2014, Ban CHQS huyện phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2014. Dự lễ lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện; Thượng tá Lê Xuân Bắc, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện và 81 học viên là Bí thư, Phó bí thư chí bộ, trưởng thôn, cán bộ chuyên trách cấp xã thuộc 17 xã, thị trấn.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 15 – 19/9/2014, trong thời gian 5 ngày nhằm các học viên được quán triệt và bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng về Quốc phòng và an ninh, chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới, phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lức thù địch đối với cách mang Việt Nam, xây dựng nên quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới, một số nội dụng cơ bản của Luật quốc phòng – an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, DQTV và Pháp lệnh DBĐV, Xây dựng hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV ở thôn, bản, tổ phố, một số nội dung cơ ban về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng về vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mang Việt Nam ở cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Một số vấn đề kết hợp phát triển ra các kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới và 4 chuyên đề bổ trợ. Qua đó, giúp các học viên nắm được những nội dung cơ bản để vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tiên hành thảo luận và viết bài thu hoạch để đánh giá quá trình học tập và trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.