BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QP&AN CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2019

0

Sáng 19/8/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2019. Dự có đồng chí Nông Thanh Trần – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, kiêm giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.

 Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Trong thời gian 5 ngày (từ 19/8 – 23/8/2019), 37 học viên là các đồng chí công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện sẽ được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh thông qua 7 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng  sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

 Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Kết thúc khoá học, 100% học viên đạt khá giỏi và xuất sắc được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh, trong đó 02 học viên đạt loại xuất sắc đặt 5,55%; loại giỏi có 21 học viên đạt 58,3%; 13 học viên đạt loại khá đạt 36%./