BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO HƠN 500 GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Từ ngày 17-19/8/2020, Phòng giáo dục & Đào tạo huyện Bạch Thông phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức 03 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 500 giáo viên và cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn năm 2020. Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

                 Toàn cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè cho gần 200 giáo viên, cán bộ quản lý bậc Mầm non

Tại các lớp bồi dưỡng, các học viên đã được quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2020 về “ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Một số nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo và các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra, tại lớp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các trường học cũng được thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh nổi bật của tỉnh và huyện trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020./.

Thanh Tuyền