Bộ Văn hóa thông tin kiểm tra công tác văn hóa tại thôn Nà Hoan xã Tân Tiến

Sáng ngày 27/8/2014, Đoàn công tác của Bộ văn hóa thông tin do ông Vũ Đức Hải – Phó Chánh văn phòng Bộ Văn hóa thông tin làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thôn Nà Hoan xã Tân Tiến về việc triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Văn hóa tỉnh, phòng Văn hóa – thông tin huyện, đại diện cấp ủy, chính quyền xã, các ban, ngành, đoàn thể thôn Nà Hoan.

Theo báo cáo của thôn về việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong những năm qua luôn được các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiểu quả, các văn bản liên quan được triển khai tới mọi tầng lớp nhân dân, chủ động xây dựng kế hoạch, công văn và các thông báo theo hướng dẫn của cấp trên để tổ chức hoạt động. Hàng năm luôn tổ chức đánh giá, bình xét các tiêu chí để công nhận các danh hiệu văn hóa. Thôn Nà Hoan hiện nay có 54 hộ thì năm 2013 có 41 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 23 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, thôn là thôn văn hóa liên tục. Các cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiểu học cũng được thôn thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra, đoàn cũng được nghe lãnh đạo phòng Văn hóa – thông tin huyện, địa phương báo cáo tình hình thực hiện các phong trào trên địa bàn. Tuy nhiên, qua kiểm tra thôn cũng còn gặp một số khó khăn như: Cơ sở vật chất chưa đáp ứng để phục vụ hoạt động, khó khăn về quỹ đất để xây dựng nhà họp thôn và san chơi cho các hoạt động. Đoàn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thôn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo có hiểu quả các phong trào nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đây cũng là một tiêu chí  để góp phần trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.