Bổ sung nội dung thi trong kỳ thi nghề phổ thông năm học 2021-2022

Xem nội dung chi tiết tại đây