Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác cuối năm tại Ban CHQS huyện

0

Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Trần Hoàng Thạch – Phó Chỉ huy trưởng – Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng – quân sự địa phương năm 2014 tại Ban CHQS huyện.

Đoàn đã tiến hàng kiểm tra các nội dung gồm: Kiểm tra nhận thức của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, cơ quan, đơn vị về các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; kiểm tra hệ thống các văn kiện, điều lện quản lý bộ đội; công tác duy trì nề nếp và chế độ chính quy; công tác đảm bảo hậu cần tài chính cho nhiệm vụ đơn vị; công tác bảo đảm kỹ thuật…

Qua kiểm tra, đoàn đã biểu dương và nghi nhận những thành tích của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá đơn vị đạt khá toàn diện về tất cả các mặt công tác trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.