Biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2010-2014.

0

Nhằm đánh giá phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Ngày 27/6/2014 Hội nông dân huyện Bạch Thông đã tổ chức hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2010 – 2014. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Văn Toản, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn; đồng Hà Văn Tiến, Bí thư huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Hà – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, và hơn 30 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Bạch Thông.

Theo báo cáo đánh giá của Hội Nông dân huyện, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 2 năm gần đây được phát triển sâu rộng, tăng nhanh về số lượng, quy mô và hiệu quả kinh tế – xã hội, đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình, nhiều mô hình làm kinh tế giỏi đem lại hiệu  quả kinh tế cao. Năm 2013 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 18.665,27 tăng 0,13 so với năm 2010. Toàn huyện đã có 1.279 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Một số cơ sở thực hiện tốt phong trào như xã Đôn Phong, Quân Bình, Tân tiến, Dương Phong, Quang Thuận….

Thông qua các nguồn vốn vay để các hộ có nguồn lực phát triển kinh tế hộ, trong đó nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn kịp, với hoạt động uỷ thác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tạo nguồn cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất, đến nay Hội nông dân quản lý 40 tổ vay vốn với tổng dư nợ hiện nay là trên 7 tỷ đồng cho hơn 700 lượt  hộ vay, tổ chức được hơn 500 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, trồng cây ăn quả cho trên 15 nghìn lượt hội viên tham dự. Hàng năm có trên 70% hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá. Các phong trào thi đua của Hội đã đáp ứng được những lợi ích thiết thực, quyền lợi chính đáng của hội viên, nông dân, tạo điều kiện cho nông dân có kiến thức và vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh, do vậy đã thu hút được đông đảo nông dân vào tổ chức hội, chất lượng hội viên được nâng lên. từ năm 2010 đến nay đã kết nạp được 500 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay là 5.430 hội viên chiếm 80% so với số hộ nông nghiệp. Tại Hội nghị có 2 tập thể và 5 cá nhân hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu 2010-2014 được UBND huyện tặng giấy khen.