Bí thư Huyện ủy làm việc tại xã Tân Tiến và xã Lục Bình

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, ngày 22 – 23/10/2014, Đoàn công tác của Huyện uỷ do đồng chí Hà Văn Tiến – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số phòng, ban của huyện đã có buổi làm việc tại 2 xã Tân Tiến và Lục Bình nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng giai đoạn 2010 – 2015.

Buổi chiều ngày 22/10/2014, Đoàn làm việc tại xã Tân Tiến, buổi sáng ngày 23/10/2014 Đoàn làm việc tại xã Lục Bình, theo báo cáo của đảng ủy và qua đánh giá của Đoàn công tác cho thấy cấp ủy, chính quyền xã Tân Tiến và xã Lục Bình đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng trên địa bàn. Nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ thực hiện cơ bản hoàn thành như: Một số chỉ tiêu cây trồng, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được duy trì hoạt động có hiệu quả. An ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt. Hệ thống chính trị cơ sở thường xuyên được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động…Tuy vậy, Đoàn công tác cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà cấp ủy chính quyền xã Tân Tiến và xã Lục Bình cần tập trung khắc phục như: Chỉ tiêu trồng cây thuốc lá, cây ngô, cây đỗ tương, thực hiện mô hình cánh đồng 70 triệu/ha đạt thấp so với kế hoạch đề ra; tổng đàn trâu, bò giảm; chỉ tiêu giảm nghèo thực hiện tốt nhưng tính bền vững chưa cao; chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao còn nhiều hạn chế, tai tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp… Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Tiến – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà 2 xã Tân Tiến và Lục Bình đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng chỉ rõ một số tồn tại như: Tính chủ động trong công tác của cấp uỷ, chính quyền cơ sở còn chưa cao, chưa thực sự năng động. Số liệu báo cáo còn mang tính liệt kê, chung chung, chưa cụ thể, đánh giá chưa sâu, sát. Chưa xác định được mục tiêu phát triển của cơ sở giai đoạn 2015 – 2020, đặc biệt là chưa định hướng phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo thế mạnh của xã. Trong thời gian tới, để xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn theo thế mạnh của địa phương, đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu 2 xã Tân Tiến và Lục Bình cần chủ động, quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt để đề ra lộ trình phấn đấu thực hiện; đồng thời trên cơ sở những kết quả đã đạt được, cấp ủy, chính quyền các xã cần chủ động xác định thế mạnh của đơn vị mình như: đất canh tác, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, vị trí địa lí của địa phương, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở để tập trung phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng phù hợp với tình hình thực tế và phong tục tập quán của địa phương. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhẫn mạnh trong phát triển kinh tế các xã cần tập trung xác định phát triển kinh tế theo hướng sản suất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trên một đơn vị diện tích, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp với lợi thế của địa phương để trở thành động lực phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.