Bí thư Huyện ủy kiểm tra tình hình phát triển KT-XH tại xã Sỹ Bình.

Ngày 09/5/2017, Đoàn công tác Huyện ủy do đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác quản lý bảo vệ rừng 4 tháng đầu năm 2017 tại xã Sỹ Bình. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban CHQS, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, phòng Nông nghiệp &PTNT huyện.

Qua kiểm tra cho thấy đến nay  xã đã cơ bản hoàn thực hiện việc gieo trồng cây màu vụ xuân đảm bảo kế hoạch, trong đó cây thuốc lá trồng được 68/75 ha, đạt 91% KH, cây lúa thực hiện được 15,7ha/10ha, đạt 157%KH; cây ngô trồng được 93ha/65ha, đạt 143% KH.., đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường không có dịch bệnh lớn xảy ra; thu ngấn sách đạt trên 21% KH; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được quan tâm, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm. Trong 4 tháng đầu năm 2017 Thường trực Đảng ủy xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện gồm: 08 nghị quyết, 07 kế hoạch, 12 công văn, 08 thông báo kết luận hội nghị, 12 báo cáo, 04 quyết định, 02 tờ trình và một số văn bản khác đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác quản lý và bảo vệ rừng được quan tâm, công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm… Tuy nhiên từ đầu năm đến nay đã xảy ra và xử lý 03 vụ khai thác vận chuyển gỗ trái phép với 05 đối tượng vi phạm…

Tại buổi làm việc đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đoàn công tác đã đánh giá cao những kết quả mà xã Sỹ Bình đã đạt được trong 4 tháng đầu năm 2017, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới xã Sỹ Bình cần tiếp tục  quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc phát triển sản xuất, theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân; Chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa, quản lý tốt nguồn giống. Đẩy mạnh thu ngân sách; chuẩn bị các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão; thực hiện có hiệu quả việc mỗi xã chọn một thôn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới, chú trọng thực hiện các tiêu chí không cần nhiều nguồn vốn đầu tư; chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt hè tại các địa bàn khu dân cư; Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, ngăn chặn kịp thời việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Phát huy vai trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, gắn với cải cách hành chính; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức tốt việc sinh hoạt định kỳ theo từng tháng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn…/.