Bệnh đậu mùa khỉ nguyên nhân, triệu chứng, phòng ngừa và điều trị