BẾ MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2022

Chiều ngày 08/9/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức bế mạc lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 cho 25 học viên là cán bộ  công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi lễ bế mạc

Trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng, cơ quan Thường trực Hội đồng là Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt mọi công tác chuẩn bị tổ chức lớp học, triệu tập học viên tham gia học tập đầy đủ, thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình kế hoạch đề ra; các đồng chí giáo viên tham gia giảng dạy các chuyên đề đã tích cực, chủ động nghiên cứu giáo trình, bài giảng và tiến hành truyền đạt đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và liên hệ tình hình thực tiễn của địa phương, kết thúc khóa học tổ chức kiểm tra viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả học tập cụ thể của từng học viên.

 Ban tổ chức trao chứng nhận cho các học viên

Kết quả kiểm tra viết bài thu hoạch, 100% bài đều đạt yêu cầu, trong đó loại giỏi chiếm 48%; loại khá chiếm 52%. Trong các bài thu hoạch, nhiều học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ nội dung chuyên đề; đã có nhiều bài viết sâu sắc mang tính lý luận và thực tiễn cao; liên hệ sát với tình hình thực tiễn hoạt động công tác ở cơ quan, đơn vị cơ sở…

Ngọc Diệp