BẾ MẠC DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN NĂM 2021

Chiều 13/10/2021, Ban chỉ đạo BK- 21 huyện đã tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Dự bế mạc về phía Quân khu I có Thượng tá Đỗ Văn Toán – Phó trưởng Phòng tác chiến, các đồng chí trong đoàn theo dõi và chỉ đạo cuộc diễn tập của Quân khu I, các đồng chí Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Toàn cảnh bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện diễn ra trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực đang có những chuyển động nhanh, phức tạp, dưới tác động của nhiều nhân tố, nhất là tác động của đại dịch COVID-19. Cuộc diễn tập lần này với nhiều nội dung mới; huy động nhiều lực lượng tham gia, sử dụng nhiều loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 được các cấp đánh giá cao, trong đó Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện đã thực hiện thành công đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về khu vực phòng thủ đã được nâng lên. Công tác chuẩn bị cho diễn tập được tiến hành chu đáo, huyện đã đầu tư hơn 11 tỷ đồng và trên 6 nghìn ngày công lao động để tu sửa cơ sở vật chất phục vụ diễn tập. Khi diễn tập diễn ra, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã kịp thời ra các nghị quyết chuyển từ thời bình sang thời chiến phù hợp với thực tế địa phương, cơ quan quân sự, công an đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ tổ quốc khi có tình huống chiến tranh xảy ra, trên cơ sở nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch đối phó với các tình huống chiến tranh giả định phù hợp với yêu cầu thực tiễn đơn vị…

BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ BK – 21 huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Sau diễn tập các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đánh giá ưu khuyết điểm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân điển hình trong diễn tập, bảo dưỡng vũ khí trang bị đúng chế độ quy định. Từ diễn tập, đã phát hiện nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu. đó là: việc vận dụng sáng tạo các quan điểm của Đảng và Nhà nước về an ninh, quốc phòng vào thực tế địa phương trên địa bàn huyện; nghiên cứu xây dựng những vấn đề cần làm rõ hơn trong chế độ Thiết quân luật mà Chủ tịch Nước vừa thông qua; bổ sung, hoàn chỉnh các phương án đảm bảo an ninh quốc phòng quân sự ở địa phương, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện  khu sơ tán huyện theo hướng kiên cố vững chắc phục vụ nhiệm vụ quốc phòng trước mắt và lâu dài.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ BK – 21 huyện  đã trao giấy khen cho 05 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021./.

Ngọc Diệp