Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 2 năm 2014

Sáng ngày 14/7/2014, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 2 năm 2014. Đến dự lễ Bế giảng có đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Duy Luân – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Lê Hồng Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và lãnh đạo các Ban xây dựng đảng.

Với thời gian hơn một tháng, lớp sơ cấp lý luận chính trị đã hoàn thành chương trình học, đây là lớp học đầu tiên áp dụng chương trình mới của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm 18 bài và một số chuyên đề với thời lượng khoảng 295 tiết học, nội dung chương trình tập trung vào những nội dung cơ bản gồm: Triết học Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ chí Minh nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng, nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh, mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới, xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người, kinh tế hóa, chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó, hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, công nghiệp hóa nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ, nhiệm vụ xây dựng con người phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghia xã hội, Đảng cộng sản việt nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chông xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1945 – 1975), Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 – 2011). Kết quả, sau quá trình học tập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã cấp bằng tốt nghiệp cho 69 học viên. Trong đó học viên sếp loại giỏi có 8 đồng chí chiếm 11, 5%; học viên sếp loại khá 59 đồng chí chiếm 85,5% và học viên sếp trung bình có 02 đồng chí chiếm 3%. Ngoài ra Ban tổ chức lớp học cũng đã trao giấy khen cho 08 học viên đã có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập. Qua lớp học là điều kiện thuận lợi để các đồng chí tiếp cận với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức và có niềm tin vững chắc vào Đảng Cộng sản Việt Nam.