BCĐ xây dựng NTM huyện họp xét các tiêu chí NTM xã Quang Thuận.

Ngày 14/11/2017, BCĐ xây dựng NTM huyện đã họp xét các tiêu chí NTM xã Quang Thuận, dự và chỉ đạo cuộc họp có ông Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua xã Quang Thuận đã  tổ chức phát động xây dựng nông thôn mới trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện và đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Cùng với nguồn kinh phí của Nhà nước, xã Quang Thuận vận động nhân dân đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể. Cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư khang trang. Đến nay xã Quang Thuận cơ bản đạt tất cả các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên tiêu chí số 5 về trường học xã đang gặp khó khăn, hiện xã có hai trường học, một là trường Mầm Non, một trường tiểu học và THCS. Trường tiểu học và THCS hiện nay đang được đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp để đạt chuẩn quốc gia, tiến độ đến 31/12 đạt khoảng 70%, dự kiến đến tháng 3 năm 2018 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. theo đánh giá tại thời điểm này tiêu chí trường học của xã Quang Thuận đạt 50%.  Đối với tiêu chí số 06 cơ sở vật chất văn hóa hiện nay xã đã có nhà văn hóa xã, tuy nhiên còn thiếu công trình phụ trợ, khu thể thao xã đã có quy hoạch nhưng hiện nay chưa có nguồn vốn để xây dựng. Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đóng góp những ý kiến thiết thực giúp cho xã Quang Thuận hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu về đích NTM đung theo kế hoạch.

Kết luận cuộc họp ông Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác xây dựng nông thôn mới của cán bộ và nhân xã Quang Thuận. Đối với các tiêu chí chưa hoàn thiện đề nghị UBND xã tập trung thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa từ nhà văn hóa xã đến nhà văn hóa các thôn, trung tâm thể thao và các thiết chế văn hóa.