BCĐ xây dựng NTM huyện Bạch Thông kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Tiến, Phương Linh

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện do đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện làm trưởng đoàn vừa kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại hai xã Tân Tiến và Phương Linh, đây là hai xã nằm lộ trình hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2018 và 2019.

Qua kiểm tra cho thấy, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được các địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đại bộ phận người dân nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của chương trình, nên đã tích cực hưởng ứng tham gia. Qua rà soát, đến nay xã Tân Tiến đạt 14/19 tiêu chí, xã Phương Linh đạt 16/19 tiêu chí.

Tại các buổi làm việc đồng chí Nông Quốc Dũng – Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện đã đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền hai xã cần chỉ đạo quyết liệt duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt được, đối với các tiêu chí còn lại cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, huy động các nguồn lực đầu tư bằng hình thức xã hội hóa; chỉ đạo tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân…phấn đấu đưa hai xã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo lộ trình./.