BCĐ phòng cháy CCR tỉnh làm việc tại Bạch Thông

Ngày 17/9/2018, BCĐ phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đã có buổi làm việc với BCĐ PCCCR huyện Bạch Thông. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Để công tác diễn tập PCCR huyện năm 2018 đạt kết quả tốt, đến thời điểm này BCĐ huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nội dung, kế hoạch, dự toán kinh phí, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ và các ngành, đơn vi cho diễn tập. Sau khi thông qua nội dung, kế hoạch các thành viên BCĐ đã thảo luận thống nhất các nội dung mà BCĐ đã xây dựng, đồng thời điều chỉnh bổ sung kinh phí cho một số nội dung trong cuộc diễn tập. Rà soát, thống kế hỗ trợ cho các hộ dân có đất, cây trồng trong địa điểm diễn tập PCCCR và hiệp đồng chặt chẽ địa điểm diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết luận tại cuộc họp đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập PCCR tỉnh đã đánh giá cáo công tác chuẩn bị của BCĐ huyện, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới BCĐ huyện tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tốt công tác diễn tập tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo mọi điều kiện trong quá trình diễn tập, chuẩn bị tốt các phương án đảm bảo diễn tập, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng tham gia diễn tập theo quy định, các thành viên BCĐ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công hoàn thiện nội dung đúng thời gian quy định. Theo kế hoạch dự kiến công tác diễn tập PCCCR huyện được diễn ra cuối tháng 10/2018./.