BCĐ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KIỂM TRA TẠI BẠCH THÔNG

0

Ngày 02/12/2020 tại xã Vi Hương BCĐ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hà Văn Tiến – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở thông tin và truyền thông làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả hoạt động văn hóa trên địa bàn xã Vi Hương và huyện Bạch Thông.

             đồng chí Hà Văn Tiến – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở thông tin và truyền thông phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy, xã Vi Hương và huyện đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện hương ước, quy ước và công tác gia đình trên địa bàn huyện; triển khai các biểu mẫu đánh giá, chấm điểm bình xét các danh hiệu văn hóa đến các xã, thị trấn để triển khai, thực hiện theo quy định. Kết quả sơ bộ năm 2020 toàn huyện có gần 89% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 95% khu dân cư văn hóa, gần 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Việc triển khai tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” BCĐ huyện đã triển khai đến cơ sở theo Hướng dẫn của BCĐ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh. Có 03 xã Cẩm Giàng, Quang Thuận, Dương Phong đạt tiêu chí “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”. Thực hiện tốt hương ước, quy ước trên địa bàn huyện, đến nay 147 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đều xây dựng được hương ước, quy ước. Đối với công tác gia đình, hàng năm huyện đều ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Trong năm 2020, huyện đã triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình cho 04 thôn của xã Vi Hương, phối hợp với Sở VH,TT&DL tỉnh triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình cho 05 thôn của xã Quang Thuận. Trên địa bàn huyện hiện có 61 CLB gia đình phát triển bền vững, 70 nhóm phòng, chống BLGĐ, 103 địa chỉ tin cậy, 147/147 thôn, tổ phố đều có tổ hòa giải. Việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm, huyện còn chú trọng chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn huyện. Việc xây dựng thiết chế văn hóa được quan tâm, đến nay hơn 97% số thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, trong đó có 76% là nhà kiên cố, 53% số xã có nhà văn hóa cấp xã đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới…
Tại buổi kiểm tra, ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà xã Vi Hương cũng như huyện Bạch Thông đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm khắc phục những khó khăn, duy trì và thực hiện tốt các nội dung của phong trào./.

Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT