BCĐ diễn tập PCCCR huyện Bạch Thông triển khai diễn tập tại xã Cao Sơn

Ngày 26/11/2013, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng huyện Bạch Thông đã tổ chức diễn tập phòng, chống cháy rừng năm 2013 tại xã Cao sơn. Dự và chỉ đạo diễn tập có ông Nông Quốc Dũng – Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập huyện.

 Diễn tập thực binh chữa cháy rừng tại khu đồi Khuổi Tôm, thôn Thôm Phụ xã Cao Sơn

với hiện trường diễn tập là 0,5 ha

       Cuộc diễn tập phòng, chống cháy rừng năm 2013 chia thành thành 2 giai đoạn với 3 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn I tổ chức chuẩn bị phòng cháy, chữa cháy rừng, bao gồm các nội dung: Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; điều chỉnh, bổ sung, triển khai kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng; giao nhiệm vụ, hiệp đồng đảm bảo phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cho các cơ quan, ban, ngành. Giai đoạn II tổ chức diễn tập thực binh chữa cháy rừng tại khu đồi Khuổi Tôm, thôn Thôm Phụ với hiện trường diễn tập là 0,5 ha. Cuộc diễn tập được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, lấy phòng ngừa cháy rừng là chính, công tác chữa cháy rừng phải được tiến hành khẩn trương, kịp thời ngăn chặn, hạn chế đám cháy, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan kéo dài; đồng thời, cơ động lực lượng ứng cứu kịp thời làm giảm mức độ thiệt hại về tài nguyên rừng cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân. Qua diễn tập phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó có hiệu quả đối với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Thông qua diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống cháy rừng sát với tình hình thực tế của địa phương cũng như tiếp tục nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn từ huyện tới các thôn, bản về công tác phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Kết thúc diễn tập Ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá xã Cao Sơn hoàn thành đạt loại trung bình khá. Theo kế hoạch ngày 29/11 Ban chỉ đạo diễn tập huyện sẽ tiêp tục tổ chức diễn tập PCCCR tại xã Đôn Phong.