Báo cáo về việc xảy ra tai nạn trèo cây chuối tại Lễ hội Hà Vị xuân 2018

Trong mấy ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội, các trang báo điện tử đưa tin và đăng tải video thanh niên bị ngã khi trèo cây chuối tại Lễ hội xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, các trang mạng đưa nhiều thông tin khác nhau, không thống nhất về sự việc. Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông báo cáo như sau:

Xem chi tiết báo cáo tại đây!