Báo cáo tình hình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/5/2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây