Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây