Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế- xã hội 8 tháng đầu năm 2020; báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 53-CV/HU ngày 12/8/2020 của Huyện ủy Bạch Thông về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của Thường trực Tỉnh ủy.
UBND huyện giao: Xem nội dung chi tiết tại đây