Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ năm, thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX

Xem nội dung chi tiết tại đây