BÁO CÁO CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG TỪ NGÀY 20/7 ĐẾN NGÀY 26/7/2020

Xem nội dung chi tiết tại đây: 30. BC 7 ngay.2020(22.07.2020_08h10p13)_signed