BAN VHXH – HĐND TỈNH LÀM VIỆC TẠI XÃ NGUYÊN PHÚC

Ngày 08/8/2019, Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát việc tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi tại xã Nguyên Phúc.

 Đoàn khảo sát Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh dự sinh hoạt và tặng quà cho các em thiếu nhi tại thôn Nà Rào

Qua khảo sát cho thấy các hoạt động hè được BCĐ hoạt động hè xã Nguyên Phúc thực hiện khá tốt, thu hút đông đảo các em thiếu nhi nhiệt tình tham gia, tỉ lệ đạt 85%, chủ yếu là các em học sinh cấp 1, cấp 2.  Trong dịp hè đã tổ chức được 47 buổi sinh hoạt. Các hoạt động hè cơ bản diễn ra theo kế hoạch của BCĐ hoạt động hè xã đề ra. Đặc biệt không có trường hợp học sinh, sinh viên nào vi phạm pháp luật và gặp tai nạn thương tích. Tuy nhiên xã vẫn gặp một số khó khăn như:  Lực lượng các anh chị phụ trách hầu hết thường xuyên đi làm xa nên việc duy trì lịch sinh hoạt cho các em còn nhiều khó khăn; Một số thôn xa trung tâm xã còn thiếu thốn về điều kiện, vật chất nên việc triển khai các nội dung sinh hoạt còn hạn chế; Trong dịp hè trùng với thời điểm thu hoạch mùa vụ, điều kiện thời tiết thường xuyên mưa bão nên chưa duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt theo lịch đã đề ra. Một số em nhà xa địa điểm sinh hoạt, phụ huynh cũng như các anh chị phụ trách không đưa đón thường xuyên được; Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động hè còn hạn chế, việc xã hội hóa từ các thôn còn gặp nhiều khó khăn nên chưa tổ chức được nhiều hoạt động quy mô lớn cho các em thiếu nhi.

 Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh làm việc với BCĐ hoạt động hè xã Nguyên Phúc

Qua khảo sát nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động hè trong thời gian tới. Trước đó đoàn khảo sát trong công tác triển khai. Trước đó đoàn đã Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh  đã xuống dự sinh hoạt hè và tặng 1 suất quà cho các em thiếu nhi tại thôn Nà Rào.