Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Giám sát đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại Bạch Thông

Sáng ngày 04/6/2015 , Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi giám sát về tình hình thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện Bạch Thông.

Qua giám sát cho thấy, hiện nay toàn huyện có 16 trường Mầm non, 110 nhóm, lớp với 3.300 trẻ; trong đó trẻ 5 tuổi là 491 trẻ với 29 lớp –  hàng năm tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn. Hàng năm, các ban, ngành luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với trẻ; quan tâm thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục đặc biệt là huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất do vậy đến thời điểm tháng 5/2015 huyện vẫn tiếp tục duy trì đạt điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Tuy nhiên trong quá trình triển khai đề án huyện vẫn còn gặp một số khó khăn như: Phòng học dành cho lớp 5 tuổi cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học nhưng xây dựng chưa đồng bộ. Địa bàn một số xã trải rộng, dân cư không tập trung, nên phải bố trí nhiều lớp lẻ ghép nhiều độ tuổi tại các thôn, bản vì vậy khó khăn trong việc thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và chương trình GDMN.

Kết luận tại buổi giám sát, ông Đồng Quang Huân – Phó ban Ban Văn hóa – Xã hội  HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của huyện trong việc thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn, đồng thời đề nghị Phòng GĐ và ĐT làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm huy động tốt các nguồn lực đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường chưa có giấy chứng nhận quyền SD đất, sớm hoàn chỉnh hồ sơ để tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi./.