Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Giám sát chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo tại Bạch Thông

Ngày 03/3/2017, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2016 tại huyện Bạch Thông.

Giai đoạn 2010 – 2016, việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chính quyền cùng các ngành chức năng của huyện chỉ đạo thực hiện theo các quy định của Nhà nước. Trên cơ sở tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, huyện đã triển khai rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm để thực hiện chi trả đúng chế độ quy định; thực hiện Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đúng đối tượng; định kỳ theo tháng, quý xét nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp thâm niên vượt khung cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đúng chế độ, 100% đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được hưởng các chế độ chính sách, chế độ tiền lương theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó thực hiện tốt chế độ tuyển dụng người dân tộc thiểu số trúng tuyển đảm bảo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ người dân tộc tại địa phương. Cụ thể, từ năm 2013 đến 2016, tuyển dụng giáo viên, nhân viên ba bậc học được 66 người. Về chính sách tiền lương, phụ cấp được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, đúng quy định việc nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp trách nhiệm đối với toàn thể đội ngũ  nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chế độ hưu trí, thôi việc theo đúng các hướng dẫn hiện hành. 100% cán bộ giáo viên, nhân viên công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, các thôn khó khăn theo quy định của nhà nước. Đối với chính sách đào tạo, bồi dưỡng, hàng năm tổ chức cho 100% đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học tập lý luận chính trị hè, đổi mới phương pháp dạy học, tập huấn chuyên đề…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, biểu dương những cố gắng của huyện Bạch Thông trong việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn. Đồng thời đề nghị, thời gian tới huyện tiếp thực hiện tốt chế độ lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành Giáo dục theo quy định; ưu tiên đầu tư thiết bị, tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học… Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị về một số khó khăn hiện nay trong lĩnh vực giáo dục của huyện, để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.