BAN TUYÊN GIÁO TW TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 3

Sáng 09/3/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 3 bằng hình thức trực tuyến kết nối tới 2.185 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 58 điểm cầu cấp tỉnh, 464 điểm cầu cấp huyện và hơn 1.600 điểm cầu cấp xã; với tổng số hơn 74.750 đại biểu tham dự.

 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Bạch Thông

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Bạch Thông có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh (công tác tại huyện); các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện (công tác tại huyện); đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; đại diện cấp ủy Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Trung tâm y tế huyện, các chi bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề: “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề: “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng của việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây cũng như định hướng thời gian tới; đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột của nền quốc phòng Việt Nam; đồng thời tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước…/.

Hoàng Sim