BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TẠI BẠCH THÔNG

Chiều ngày 22/3/2023, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc nắm tình hình thực hiện công tác tuyên giáo trong quý I/2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lường Văn Vương – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 Đồng chí Lường Văn Vương – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên giáo quý I

Ngay từ đầu năm 2023, Huyện uỷ đã kịp thời chỉ đạo cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đặc biệt là kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ kịp thời tham mưu triển khai văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của tỉnh, của huyện đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trong quý I/2023 Huyện uỷ đã tổ chức 02 hội nghị báo cáo viên trực tuyến với tổng số 31 điểm cầu, 612 đại biểu tham dự. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công tác văn hoá, văn nghệ trên địa bàn; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “đề cương văn hoá Việt Nam”. Ban chỉ đạo 35 huyện chủ động tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2023. Triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm nhất là ở cơ sở. Triển khai kịp thời công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, công tác khoa giáo… Bên cạnh đó còn một số tồn tại, hạn chế: việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên giáo trong quý I trên địa bàn huyện tại một số ít đơn vị cơ sở thực hiện còn chậm. Công tác tuyên truyền miệng ở một số ít chi bộ, đảng bộ trực thuộc chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đoàn công Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác tuyên giáo mà huyện Bạch Thông đã đạt được trong quý I, đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên giáo. Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh hơn nữa việc chỉ đạo và thực hiện công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng Internet…./.

Thanh Tuyền