BAN TÔN GIÁO TỈNH LÀM VIỆC TẠI XÃ VI HƯƠNG.

Ngày 04/7/1019, đoàn công tác của Ban Tôn giáo tỉnh đã có buổi làm việc tại xã Vi Hương về việc thăm nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Tham dự cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban dân vận, Phòng Nội vụ, Phòng VHTT huyện.

 Ban Tôn Giáo tỉnh làm việc tại xã Vi Hương

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Vi Hương ổn định, quần chúng nhân dân đều chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hiện trên địa bàn xã còn tồn tại một số loại hình tín ngưỡng như: Thầy tào, Thầy then được lưu truyền theo dòng tộc, cụ thể như dòng họ Mạc Thiêm duy trì đến 12 đời làm thầy tào; Dòng họ Nguyễn Đình duy trì  05 đời làm thầy Then, ngoài ra trên địa bàn có một điện thờ tại gia của bà Trần Thị Mậu tại thôn Nà Sang bắt đầu thực hiện thờ tại gia từ năm 1999, tổng số phật tử của Hội phật tử Bản đến Nà Sang có 30 người đến từ các địa phương như thị trấn Phủ Thông, Tân Tiến, Phương Linh, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới. Đối với công tác chỉ đạo và quản lý nhà nước đối với các loại hình hoạt động tín ngưỡng được lãnh đạo địa phương và các đoàn thể quan tâm thăm nắm thường xuyên, không có ảnh hưởng hoạt động đến an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Không có tổ chức cá nhân đề nghị giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo hay giải quyết các thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo.

Kết luận buổi làm việc đoàn công tác Ban Tôn giáo tỉnh đề nghị UBND xã Vi Hương trong thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc đấu tranh, ngăn chặn các phần tử xấu lợi dụng đạo để tuyên truyền chống phá  đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tranh thủ vai trò, uy tín của các vị chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng để giải quyết các vấn đề tôn giáo; nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ công tác tôn giáo xã, tích cực tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở…