Ban pháp chế HĐND huyện giám sát việc cấp GCNQSDĐ tại xã Lục Bình

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH – BPC ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Ban pháp chế HĐND huyện Bạch Thông về việc thực hiện kế hoạch giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, ngày 21/5/2014 Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện do ông Hướng Phúc Cư – Trưởng ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại xã Lục Bình. Dự buổi giám sát có ông Hoàng Anh Chỉnh – Ủy viên Thường trực HĐND huyện.

Qua giám sát cho thấy trong những năm qua công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Trong năm 2012 thực hiện cấp mới được 10/12 hồ sơ, chuyển nhượng được 7/12 hồ sơ; Trong năm 2013 đã cấp được 96/116 hồ sơ; Trong năm 2014 kế hoạch cấp mới là 82 hồ sơ, hiện nay xã đã in ấn đơn và các loại giấy tờ có liên quan, tuy nhiên vẫn chưa tổ chức cho các hộ kê khai, chuyển nhượng, tặng cho là 13 hồ sơ, hiện nay đã thực hiện xong 5 hồ sơ. Theo xã Lục Bình việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua các năm đạt thấp là do một số hộ có nhu cầu làm thủ tục cấp đất và các thủ tục khác thường cung cấp thiếu thông tin liên quan theo yêu cầu, việc tìm thửa đất trên bản đồ mất nhiều thời gian. Kết luận buổi giám sát, đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Lục Bình cần tăng cường hơn nữa trong việc chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai; cán bộ chuyên môn cần nâng cao năng lực chủ động tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ, cần tiến hành ngay việc kê khai hồ sơ cho các hộ đăng ký cấp mới trong năm 2014 để sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên cấp mới theo kế hoạch.