Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát Đề án lợn nái Móng Cái tại xã Vi Hương

Ngày 30/3/2016 Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án phát triển đàn lợn nái Móng Cái thuần giai đoạn 2012-2015 tại xã Vi Hương.

Tháng 5/2015, xã Vi Hương tiếp nhận và triển khai Đề án phát triển đàn lợn nái Móng Cái thuần với 95 con lợn giống được cấp cho 72 hộ dân, nâng tổng đàn lợn nái của địa phương lên 378 con. Tham gia thực hiện mô hình các hộ dân được tập huấn khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm chuồng trại chăn nuôi nhằm đảm bảo cho việc sinh sản và tách đàn; được hỗ trợ kinh phí là 2 triệu đồng/con lợn giống. Sau 01 năm triển khai thực hiện, hiện nay đã có 09 con sinh sản, với 84 con lợn con. Số lợn đã phối chiếm hơn 70%. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy tỷ lệ lợn giống đạt tiêu chuẩn để làm nái chưa cao. Trong thời gian tới cấp ủy chính quyền xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân duy trì, nhân rộng đàn vật nuôi trên địa bàn nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình./.