BAN KINH TẾ – NGÂN SÁCH HĐND TỈNH GIÁM SÁT TẠI DỰ ÁN TRẠI LỢN THỊT SIÊU NẠC TẠI XÃ MỸ THANH

Ngày 15/9/2022, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát việc triển khai thực hiện các dự án chăn nuôi lợn do doanh nghiệp đầu tư từ 2016 đến nay tại các huyện Bạch Thông.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh  giám sát việc triển khai thực hiện dự án chăn nuôi lợn tại xã Mỹ Thanh.

Đoàn đã giám sát tại Dự án trại lợn thịt siêu nạc của  Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn, tại xã Mỹ Thanh. Trại có quy mô nuôi 10.000 con lợn thịt đi vào hoạt động từ năm 2020. Báo cáo với  đoàn  công tác, công ty luôn thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ nghiêm ngặt và thực hiện đúng các quy trình vệ sinh, an toàn sinh học trong hoạt động sản xuất, lựa chọn con giống chất lượng cho năng suất tốt để tạo ra được lợn thịt đảm bảo chất lượng cung cấp ra thị trường…

Qua giám sát, đoàn công tác đề nghị doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng cố gắng khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, không để kéo dài ảnh hưởng đến người dân. Bên cạnh đó, đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện dự án; tiếp tục quan tâm hơn nữa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

Đào Kiên