Bàn giao nhà văn hóa xã Cẩm Giàng.

Ngày 17 tháng 3 năm 2016,UBND xã Cẩm Giàng phối hợp với UBND huyện và Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức bàn giao Nhà văn hóa xã Cẩm Giàng cho đơn vị tiếp nhận là Tỉnh đoàn Bắc Kạn. Dự bàn giao có bà La Thị Huyền – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

Công trình nhà văn hóa xã Cẩm Giàng được đầu tư xây dưng và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2010 với tổng diện tích là 780 m2, tổng mức đầu tư là trên 2,8 tỷ đồng. Theo Quyết định của UBND tỉnh đã thống nhất thực hiện điều chuyển nhà văn hóa xã Cẩm Giàng cho Tỉnh đoàn BắcKan quản lý. Tuy nhiên để đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Giàng sẽ phối hợp với Tỉnh đoàn sử dụng cho đến khi xã Cẩm Giàng xây dựng được nhà văn hóa mới.