BÀN GIAO NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” CHO HỘ NGHÈO TẠI XÃ LỤC BÌNH

0

Ngày 15/12/2020 Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp &PTNT huyện Bạch Thông phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Bạch Thông tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng 05 nhà “ Đại đoàn kết” tại xã Lục Bình.

                           Bàn giao nhà “ Đại đoàn kết” cho hộ ông Nông Văn Tiếp – thôn Bắc Lanh Chang

05 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà “ Đại đoàn kết” gồm hộ ông Hứa Quốc Vịnh – thôn Nà Chuông; Hoàng Văn Duyên – thôn Cao Lộc; Hứa Văn Dương – thôn Pác Chang; Nông Văn Tiếp – thôn Bắc Lanh Chang và hộ bà Hoàng Thị Giao – thôn Nam Lanh Chang. Đây là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, quá tuổi lao động, nhà ở dột nát. Mỗi hộ được Ngân hàng nông nghiệp &PTNT Việt Nam (Agribank) hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ngoài xã Lục Bình, vừa qua Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Bạch Thông phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện bàn giao 03 nhà “ Đại đoàn kết” tại xã Vũ Muộn và 02 nhà tại xã Cẩm Giàng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo thể hiện lòng “tương thân, tương ái”, sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp các hộ ổn định nhà ở để yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống./.

Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT