Ban dân tộc tỉnh kiểm tra tại xã Tú Trĩ.

0

Vừa qua Ban dân tộc tỉnh do ông Hà Sỹ Thơ – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Tú Trĩ để kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình chính sách dân tộc 10 tháng đầu năm. Nội dung của buổi kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; kết quả thực hiện chương trình 135; sử dụng nguồn vốn viện trợ của chính phủ Ailen năm 2014; các chính sách dân tộc.

Trong thời gian qua tại xã Tú Trĩ luôn trú trọng đến công tác dân tộc đặc biệt là công tác thực hiện các chính sách tôn giáo trên địa bàn. Đối với chương trình 135 hiện nay trên địa bàn xã có thôn Bản Mới nằm trong diện thôn đặc biệt khó khăn và được đầu tư xây dựng theo chương trình 135;  Đối với các chính sách dân tộc trong 10 tháng đầu năm xã đã lập danh sách 61 hộ nghèo đề nghị hỗ trợ trực tiếp theo Quyết đinh 102 QĐ- TTG của Thủ tướng chính phủ; đối với chính sách cho vay vốn theo Quyết định 54/2012/QĐ/TTg  của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm, ngay sau khi có kết quả phê duyệt danh sách hộ nghèo UBND xã đã chỉ đạo các tổ vay vốn ở thôn tổ chức cho các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đăng ký vay vốn từ đó họp bình xét phân loại. Trong năm 2014 xã đã lập hồ sơ cho 7 hộ vay với tổng số tiền là 56 triệu đồng; Chính sách đối với người có uy tín được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên trong qúa trình triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn còn gặp nhiều lúng túng. Qua kiểm tra đoàn đã đánh giá cao về công tác thực hiện các chính sách dân tộc của xã Tú trĩ, bên cạnh đó cũng có những tồn tại cần khắc phục như: Công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện cần phải thường xuyên hơn, việc triển khai các chính sách trên địa bàn xã chưa đạt hiệu quả cao. Đoàn cũng mong muốn trong thời gian tới UBND xã Tú Trĩ sẽ cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện các chính sách dân tộc của địa phương được tốt hơn.