Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH sơ kết thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong năm 2014

Ngày 22/7/2014, Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong năm 2014 tham dự có các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện, Trưởng ban giảm nghèo các xã, thị trấn.

Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng doanh số cho vay đạt 38.134  triệu đồng, tăng trên 23,5 tỷ đồng, tổng dư nợ là trên 157 tỷ đồng đạt 97,78%  chỉ tiêu kế hoạch, tăng 14,7 tỷ đồng với cuối năm 2013; doanh số thu nợ đạt trên 20,6 tỷ đồng, nợ quá hạn 262 triệu giảm 38,6 triệu đồng so cuối năm 2013. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung đánh giá những mặt tích cực, cũng như làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Theo kế họach 6 tháng đầu năm 2014, Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện cũng như trách nhiệm của các thành viên nhằm chỉ đạo triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách mới, chủ động đề ra kế hoạch, giải pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế; làm tốt công tác điều hành kế hoạch tín dụng, bám sát chỉ tiêu kế hoạch; tích cực thu nợ tạo lập vốn cho vay quay vòng, đảm bảo mức cho vay hợp lý, nâng mức cho vay phù hợp với nhu cầu thực tế; kiểm soát tốt nợ quá hạn, không để phát sinh tăng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Hà Xuân Trường – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện yêu cầu các thành viên Ban Đại diện huyện, các hội đoàn thể, Trưởng Ban Giảm nghèo các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách vay vốn của Đảng, Nhà nước để trách tình trạng sử dụng nguồn vốn vay không đúng mục đích, hiệu quả thấp; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro khi cho vay vốn; tăng cường công tác quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo nguồn vốn luôn phát huy hiệu quả; đôn đốc thu lãi, thu nợ đến hạn và nợ quá hạn đảm bảo đạt kết quả cao theo lộ trình Đề án củng cố, nâng cao chất lương tín dụng; đề ra các chỉ tiêu cụ thể và quyết tâm thực hiện để thu hồi nợ quá hạn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện để chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu Ban Đại diện chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, nhất là giám sát việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ tồn đọng,… có biện pháp hiệu quả trong việc thu hồi nợ nhằm quay vòng vốn cho các hộ nghèo khác có nhu cầu.