Ban CHQS huyện với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng “chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong toàn quân. Ban CHQS huyện Bạch Thông đã thực hiện có hiệu quả phong trào này.

     Từ những lời Bác dạy, sau từng năm, từng giai đoạn, Đảng uỷ, Ban chỉ huy quân sự huyện Bạch Thông đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chính của phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua có sức lan toả mạnh mẽ trong đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ cơ quan, đơn vị. Qua đó 100% cán bộ, chiến sĩ đã hiểu về mục đích, ý nghĩa và các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị 214 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào thi đua Quân khu. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm trong sơ kết từng giai đoạn, từng năm, Ban CHQS huyện  đã thường xuyên chỉ đạo phong trào thi đua ở đơn vị, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị mình.  Nhờ vậy, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong lực lượng vũ trang huyện đã đạt được những kết quả thiết thực trên cả 3 nội dung.

     Xác định việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống là mặt công tác quan trọng, cùng với việc xây dựng, điều chỉnh và bổ sung kịp thời hệ thống văn kiện, kế hoạch hậu cần sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn chú trọng công tác dự trữ lượng vật chất, phương tiện hậu cần theo đúng quy định, đủ về số lượng, tốt về chất lượng. Cơ quan Hậu cần Ban CHQS huyện Bạch Thông đã tổ chức bảo đảm tốt các mặt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và tham gia ứng cứu lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai. Tiểu biểu từ  năm 2010 đến nay, cùng với việc kịp thời cử cán bộ, nhân viên hậu cần trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường cho nhân dân các xã bị ảnh hưởng của bão lũ, được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao, đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác chăm lo, nuôi dưỡng bộ đội. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp, trang thiết bị dụng cụ cấp dưỡng luôn được đầu tư nâng cấp, mua sắm mới theo hướng “Xây dựng nhà ăn, nhà bếp văn hóa, chính quy”. Đến nay, Ban CHQS huyện được lắp đặt bếp lò hơi cơ khí. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh vườn. 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức và đặt ra chỉ tiêu trồng rau xanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm ngày càng phát triển tốt luôn đạt và vượt chỉ tiêu 156,6%. Giá trị thu được từ tăng gia sản xuất của các đơn vị được đưa vào bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ, hỗ trợ trong các dịp lễ, tết. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị và đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y đã đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào “Quân y 5 tốt”,  “Chiến sỹ quân y làm theo lời Bác”, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội, bảo đảm quân số khoẻ luôn đạt trên 99%; phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương trong khám sức khoẻ cho thanh niên nhập ngũ và triển khai có hiệu quả chương trình 12 quân dân y kết hợp. Đẩy mạnh sưu tầm và chăm sóc vườn thuốc nam đủ mười nhóm theo quy định.

     Năm 2014 đơn vị được các cấp quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản, vững chắc, hệ thống doanh trại cơ quan, đơn vị từng bước đi vào nền nếp chính quy. Trong năm 2015 Ban CHQS huyện Bạch Thông được Bộ CHQS tỉnh chọn làm điểm về xây dựng doanh trại “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Xác định rõ cơ sở vật chất hậu cần tài chính mà Đảng và nhà nước giao cho quân đội quản lý và sử dụng là công sức, mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân, Cấp ủy chỉ huy và cơ quan hậu cần đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý cơ sở vật chất hậu cần, tài chính được giao. Trong mua sắm, đầu tư công bảo đảm tính dân chủ công khai minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng, kiểm kê, kiểm nghiệm thanh quyết toán cơ sở vật chất hậu cần hàng năm, các chế độ liên quan đến tài chính luôn công khai không để xảy ra tình trạng thất thoát, tham ô, bớt xén tiêu chuẩn của bộ đội.. Chính vì vậy, trong năm qua, Ban CHQS huyện Bạch Thông đã có tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua nổi bật như: Ban hậu cần – kỹ thuật và cá nhân Trung tá Lương Huyền Ngọc.

     Để góp phần xây dựng ngành hậu cần vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần bảo đảm đủ về số lượng theo tổ chức biên chế, bảo đảm vững mạnh về chính trị tư tưởng và phẩm chất đạo đức; đồng thời luôn giữ vững sự lãnh đạo xuyên suốt của tổ chức đảng ở cơ quan hậu cần. Không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm đúng mức. Thông qua nhiều hình thức như: Tập huấn chuyên ngành, hội thi – hội thao, bồi dưỡng thi nâng bậc. Hàng năm, công tác phúc tra lực lượng dự bị động viên của ngành hậu cần được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ nền nếp hậu cần ở đơn vị bảo đảm xây dựng ngành vững mạnh toàn diện, đáp ứng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2010-2015 đã góp phần giúp Ban CHQS huyện Bạch Thông  hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.