BAN CHQS HUYỆN TỔNG KẾT THỰC HIỆN LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Chiều 17/5/2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Lã Văn Hào – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện và sự phối hợp hiệp đồng giúp đỡ của các ban, ngành, địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2022, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên Chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp trên những chủ trương biện pháp thực hiện hiệu quả Luật Sĩ quan trong đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; thường xuyên định hướng cho cán bộ, sĩ quan tìm hiểu, nghiên cứu thêm tài liệu và nội dung của Luật Sĩ quan Quân đội, những vấn đề khó hiểu, đều được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự giải đáp thỏa đáng, do đó 100% cán bộ, sĩ quan của đơn vị đều nắm hiểu và thực hiện tốt Luật; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm tư tưởng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Thường xuyên quan tâm thực hiện công tác bảo đảm chế độ, chính sách, hậu phương đối với sĩ quan nhất là các đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thực hiện tốt chủ trương trong đào tạo, bồi dưỡng, ưu tiên tuyển chọn số con em cán bộ sĩ quan quân đội, cán bộ tại chỗ đi đào tạo. Thực hiện nghiêm chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ sĩ quan. Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho đội đội ngũ cán bộ sĩ quan.Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chính trị của sĩ quan, chú trọng tạo nguồn từ đối tượng là đảng viên, đoàn viên ưu tú. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, phúc tra quân nhân dự bị. Từ năm 1999 đến nay, huyện liên tục đạt chỉ tiêu động viên huấn luyện quân dự bị 100% quân số. Đội ngũ sĩ quan dự bị trong huyện từng bước được cải thiện về cả số lượng, chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã thảo luận làm rõ những hạn chế trong công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan trong tình hình mới; đánh giá đặc thù, sự phối hợp giữa Luật Sĩ quan Quân đội với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, những vướng mắc bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện, nghiên cứu đề xuất nội dung, giải pháp khắc phục, đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang huyện “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại”.

Ngọc Diệp