Ban CHQS huyện tổng kết công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai – TKCN, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng năm 2014

Ban CHQS huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (TKCN), phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2014.

Năm qua, lực lương vũ trang huyện đã nỗ lực phấn đấu, phát huy được tính năng động, sáng tạo, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai – TKCN; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập. Công tác quán triệt, giáo dục về nhiệm vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai – TKCN; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập được triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên củng cố, duy trì, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị, vật tư phòng, chống giảm nhẹ thiên tai – TKCN, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” ở tất cả các cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng phòng ngừa, tổ chức duy trì nghiêm lực lượng thường trực, chỉ huy chặt chẽ các lực lượng tham gia xử trí các tình huống do thiên tai, lụt bão, cháy nổ, cháy rừng gây ra. Kết quả, Ban CHQS xã Sỹ Bình, Nguyên Phúc, Quang Thuận, Phương Linh và Thị trấn Phủ Thông đã thực hiện có hiệu quả công tác này trong năm 2014.

Công tác diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại các xã Nguyên Phúc, Sỹ Bình tổ chức luyện tập theo các phương án, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trong thời gian tới Ban CHQS huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống thiên tai – TKCN, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, huy động lực lượng kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý các tình huống một cách hiệu quả làm giảm thiệt hại về người và tài sản do bão, lũ, cháy nổ gây ra./.