BAN CHQS HUYỆN TỔ CHỨC HỘI THI CÁN BỘ GIẢNG DẠY CHÍNH TRỊ NĂM 2023

Vừa qua, Ban CHQS huyện Bạch Thông tổ chức thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Đến dự, theo dõi và chỉ đạo hội thi có đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Phần thi thực hành giảng bài 

29 thí sinh là các cán bộ chính trị, Chính trị viên phó Ban CHQS xã, thị trấn thuộc LLVT huyện. Nội dung thi gồm 3 phần: chuẩn bị bài giảng (gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử); thực hành giảng bài, kết hợp xử trí tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài; nhận thức và viết 1 bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sau một ngày tổ chức trải qua 3 phần thi, Ban tổ chức đã trao 02 giải nhất; 03 giải nhì; 03 giải ba trao 02 chứng nhận giỏi cho các thí sinh tham gia hội thi.

Trao giải cho các thi sinh tham gia hội thi

Hội thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Thông qua Hội thi giúp lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện nắm được thực chất đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị./.

Ngọc Diệp