Ban CHQS huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng công tác quốc phòng quân sự địa phương

Sáng ngày 30/9/2015, Ban CHQS huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng công tác quốc phòng quân sự địa phương. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, lực lượng vũ trang huyện đã làm tốt chức năng tham mưa cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, quán triệt triệt khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên bổ sung hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dự bị động viên đúng theo Pháp lệnh, chủ động kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, chống sập, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tổ chức tốt công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công tác đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần – kỹ thuật. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tham gia hội thi “Doanh trại, chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” cấp Quân khu năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư, Chủ tich UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới lực lượng vũ trang huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện và thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” cấp Quân khu năm 2015, vận dụng tốt phương châm huấn luyện, quân số tham gia huấn luyện thường xuyên đạt cao, thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ./.