Ban CHQS huyện thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

0

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong nhiều năm qua, Ban chỉ huy quân sự huyện Bạch Thông luôn quan tâm đến công tác chính sách hậu phương quân đội, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm xây dựng hậu phương quân đội và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, tạo niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của chính sách hậu phương quân đội, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bạch Thông đã có nhiều hoạt động thiết thực, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của huyện quan tâm đến đối tượng là thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, giải quyết những tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách. Đồng thời phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, chính quyền các xã, thị trấn giải quyết các vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh, tham mưu cho huyện đề nghị Đảng, Nhà nước xác nhận, giải quyết quyền lợi cho thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Trong 3 năm trở lại đây, từ năm 2012 đến 2014 Ban CHQS huyện phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức ra soát và lập danh sách các đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng để chi trả chế độ theo Quyết định 142 là 18 trường hợp thuộc diện tồn sót với tống số tiền chi trả 114 triệu đồng, Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ là 603 đối tượng với tổng số tiền là 2 tỷ 465 triệu, xây mới 4 nhà tình nghĩa tại các xã Phương Linh, Quang Thuận, Vi Hương và Thị trấn Phủ Thông. Ngoài ra, công tác vận động xây dựng Qũy Đền ơn đáp nghĩa cũng được Ban CHQS huyện và các xã thực hiện có hiệu quả. Thăm và tặng nhiều xuất quà có ý nghĩa nhân dịp các thương binh liệt sỹ 27/7 và các ngày lễ lớn…Với kết quả đạt được trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã thể hiện rõ  ý thức, trách nhiệm về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Ban CHQS huyện đối với những người đã cống hiến công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng quê hương Bạch Thông ngày càng giàu đẹp.