BAN CHQS HUYỆN THĂM TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, ngày 25/7/2019 Ban CHQS huyện đã đến thăm và trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

 Ban CHQS huyện thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hung Hà Thị Mạo xã Quang Thuận 

Đoàn đã đến thăm và trao 8 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 400.000 đồng cho các gia đình: Mẹ Việt Nam anh hùng Ngôn Thị Nhường, Nguyễn Thị Lan xã Vi Hương, Mông Thị Thi, xã Cẩm Giàng, Hà Thị Mạo, xã Quang Thuận. Bà Phạm Thị Ngập, con liệt sỹ, xã Phương Linh; Cao Thị Goòng, mẹ liệt sỹ xã Nguyên Phúc; Hoàng Thị Thao, vợ liệt sỹ, Bàn Văn Báo, thương binh tại  xã Mỹ Thanh.

 Ban CHQS huyện thăm, tặng quà cho bà Cao Thị Goòng, mẹ liệt sỹ xã Nguyên Phúc

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Ban CHQS huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và các thương, bệnh binh, đồng thời mong các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp công sức và nêu gương sáng trong các phong trào, các hoạt động của địa phương.