BAN CHQS HUYỆN THAM GIA THI 15 BÀI HÁT THEO QUY ĐỊNH

0

Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/ 1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân ( 22/12/1989 – 22/12/2019). Ban CHQS huyện Bạch Thông đã xây dựng kế hoạch tập luyện 15 bài hát quy định của Quân đội nhân dân Việt Nam.

 Đoàn tập luyện các tiết mục tham gia hội thi

Theo đó Ban CHQS huyện đã xây dựng và thành lập một đội tuyển tham gia cuộc thi 15 bài hát quy định do Bộ CHQS tỉnh tổ chức vào ngày 29/11/2019, chương trình gồm: Thực hành 3/5 bài, 01 bài trình diễn hợp xướng có chỉ huy bắt nhịp, có hát lĩnh xướng. 02 bài hát còn lại dàn dựng có múa phụ họa. Đến thời điểm hiện nay, đội văn nghệ của Ban CHQS huyện cơ bản đã tập luyện và chuẩn  bị chu đáo các nội dung cũng như cơ sở vật chất tham gia hội thi.

Qua hội thi, nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 15 bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường lành mạnh, phong phú trong cơ quan, đơn vị, địa phương.